موفقیت مرکز دانشگاهی شهید آیت نجف اباد در همایش منتخبان پوستر در بین پردیس ها ومراکز دانشگاه فرهنگیان

موفقیت دانشجو معلم عزیز جناب آقای علی صفدریاندر ارائه پوستر در همایش دانشگاه شیراز را به ایشان وتمامی دانشجو معلمان مرکز شهید ایت تبریک عرض می نماییم .


| شناسه مطلب: 97101

تعداد بازدید: 175 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران