تکمیل ارزشیابی و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات بهمن ماه 1396

دانشجویان گرامی که شماره دانشجویی آنان اعلام می گردد ، تا کنون جهت دریافت کارت ورود به جلسه خود ارزشیابی اساتید را در سامانه گلستان تکمیل ننموده اند . لذا تا تاریخ 1396/10/29 فرصت دارند نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند و کارت ورود به جلسه خود را جهت حضور در امتحانات پایان ترم دریافت نمایند . این زمان از طرف سازمان مرکزی قابل تمدید نمی باشد . و دانشجویان ملزم به ارائه کارت ورود به جلسه هنگام امتحان می باشند .


| شناسه مطلب: 96762

تعداد بازدید: 160 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران