لزوم تکمیل ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان و اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات جهت حضور در امتحانات پایان ترم

****ارزشیابی اساتید گروه های درسی در سامانه گلستان  تا روز جمعه مورخ 29 دیماه 96 تمدید گردید.***     معاونت نظارت , ارزیابی و تضمین کیفیت سازمان مرکزی


| شناسه مطلب: 96148

تعداد بازدید: 123 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران