گواهی کارورزی چند پایه و استثنایی

دانشجویان علوم تربیتی 93 گواهی کارورزی چند پایه و استثنایی خود را از مدارس دریافت کرده و پس از تایید اداره در تاریخ دوشنبه 2 بهمن ماه تحویل مسول جلسه ی امتحان بدهند.


| شناسه مطلب: 95997

تعداد بازدید: 118 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران