بازدید قائم مقام محترم دانشگاه فرهنگیان از مرکز آموزش عالی شهید آیت نجف آباد

روز شنبه 1395/12/21 جناب آقای دکتر تاجیک اسمعیلی  قائم مقام محترم دانشگاه فرهنگیان ، جناب آقای ،  آقاحسینی سرپرست محترم پردیس باهنر اصفهان ، آقای کریمی معاونت محترم منابع انسانی امور پردیس های استان اصفهان ، از مجموعه امکانات و فضای مرکز آموزش عالی شهید آیت نجف آباد بازدید بعمل آوردند .


| شناسه مطلب: 74886

تعداد بازدید: 512 | آخرین بازدید:




نظرات کاربران