شرکت دانشجو معلمان مرکزآموزش عالی شهید آیت نجف آباد در جلسه ی بیان و تشریح مسائل اداری ، آموزشی ، فرهنگی و...

با حضور مسئولین ، کارکنان و دانشجو معلمان مرکز آموزش عالی شهید آیت نجف آباد در سالن اجتماعات شهدای هفتم تیر ، ضمن ایراد سخنرانی توسط آقای دکتر شریفی  سرپرست محترم مرکز ، دکتر نظری سرپرست شبانه روزی ، مسئول محترم حراست ، مسئول محترم امور اداری و مسئول فناوری آموزشی ، دانشجویان با مقررات اداری و خوابگاهی و پیگیری امور مربوط به مسائل آموزشی خود در طول زمان تحصیل آشنا گردیدند


| شناسه مطلب: 64624

تعداد بازدید: 403 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران