جلسه آقای دکتر عروف زاد با دانشجویان مهارتهای معلمی مرکز شهید آیت

جلسه آقای دکتر عروف زاد با دانشجویان مهارتهای معلمی مرکز شهید آیت

د راین جلسه که روز پنجشنبه 95/03/27 در نمازخانه مرکز شهید آیت نجف آباد برگزار گردید ، دانشجویان آزمون استخدامی آموزش و پرورش ( ماده 28) آقای دکتر عروف زاده به بررسی مشکلات و نیازهای دانشجویان پرداختند و به سوالات آنها پاسخ دادند .


| شناسه مطلب: 55874

تعداد بازدید: 438 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران